• FISKNÄRING SEDAN 1930

Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund

– fisknäring sedan 1930

Det startade på Öckerö
Att Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund (SVC) bildades 1930 var ingen självklarhet. Flera försök att bilda en förening för att tillvarata västkustfiskarnas intressen hade gjorts tidigare. De första fiskarföreningarna bildades redan i slutet av 1800-talet för att främst kunna agera tillammans mot uppköparna. Men det skulle dröja till 1929 då det viktiga mötet i Skagen hölls innan frågan om att bilda en effektiv organisation verkligen tog fart. På mötet bestämdes att ett stort fiskaremöte skulle hållas på Öckerö i maj samma år.

Den juli 1929 bildades den första avdelningen av Svenska Västkustfiskarnas Yrkesorganisation, som organisationen då kallades, på just Öckerö. Till ordförande valdes Adolf Alexandersson och på mötet fanns 93 yrkesfiskare representerade. Under 50- och 60-talet hade organisationen cirka 7 000 medlemmar fördelade på 50 olika avdelningar. I och med fisknäringens minskning har antalet medlemmar minskat till 327 och 8 avdelningar.

Resten är historia skulle man kunna säga. Idag är fortfarande Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund (SVC) en betydelsefull och viktig aktör för yrkesfiskarnas intressen. Samtidigt har organisationen utvecklats till en livskraftig koncern inom fisknäring - Västkustfisk SVC AB. Koncernen ägs av Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund (SVC) medlemmar och omfattar idag hela kedjan - från fångst och förädling till försäljning inom fisk och skaldjur.

Vill du läsa mer om Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund (SVC) och Västkustfisk SVC AB finns hela historien uppdelad i 6 kapitel.

Ordförande för Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund (SVC) genom åren.

Adolf Alexandersson och Birger Utbult spelade en stor roll vid förbundets start och uppbyggnad. Båda var även de två första att inneha posten som ordförande för Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund (SVC). Birger Utbult blev efter 1960 hedersordförande i organisationen. Även Olof Johansson, Georg Åberg och Wilhelm Alexandersson har blivit tilldelade titeln.

Adolf Alexandersson
1930-1935

Birger Utbult
1935-1960

Olof Johansson
1960-1967

Georg Åberg
1967-1976

Rune Johnsson
1976-1980

Åke Bengtsson
1980-1984

Wilhelm Alexandersson
1984-2000

Bertil Adolfsson
2001-2004

Roger Skymne
2005-2006

Sven-Inge Gustavsson
2007-2008

Roger Skymne
2009-

Birger Utbult, till vänster på bilden, var med och startade Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund (SVC) och var även organisationens andra ordförande mellan åren 1935 och 1960.

Engelsk Kutter 1917

Snurrevadsfiske pà Västbank i Nordsjön. Det är Vejler frän Knippla som gjort ett duktigt kolja-hal och besättningen tar hand om fängsten.

Storm på Nordsjön

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.